Familien Sex illustration

Familien Sex

Lea Hellegård S. Rasmussen er sexolog og henvendte sig til mig da hun havde brug for en tegnet mascot til hendes nystartede virksomhed.

Ideen om en familie; Familien Sex, lå lige for og blev til disse fire personer : Mor, Far, Søster og Bror.

Illustrationen bruges blandt andet på nettet, men også i folderen “Den infantile seksualitet” som Tegnestuen Undertryk og designede og lod producere.

Se også andre illustrationer Undertryk har lavet